Tuesday, September 8, 2022

Andrus Ansip – Eesti poliitik, kes kerkis hiljuti maailma tähelepanu alla

  • Home
  • Andrus Ansip – Eesti poliitik, kes kerkis hiljuti maailma tähelepanu alla
Andrus Ansip on Eesti poliitik, kes oma ansamblis tehtud muudatustega on kerkinud maailma tähelepanu alla ja muutnud Eesti majanduses suuria asju.

Andrus Ansip – Eesti poliitik, kes kerkis hiljuti maailma tähelepanu alla

Andrus Ansip on märkimisväärne Eesti poliitik, kes on viimaseks tahaks olnud Eesti Vabariigi teise peaminister ning endine riigipea. Praegu täidab Ansip Euroopa Komisjoni digitaalse majanduse ja sotsiaalküsimuste voliniku kohustusi. Hiljuti on ta saavutanud maailma tähelepanu oma poliitiliste ideede ja julgustavate tegude tõttu. Kuidas on Ansip oma ülesandeid täitnud ja mida tema põhjaosariigiks olemisel saavutada on? Avalduge ja tehke teadliku otsuse!

Andrus Ansip on Eesti poliitik ja poliitikaline juht, kes jätkab tööd Euroopa Komisjoni peadirektoriks. Ansip on valitsenud Eesti Vabariiki alates 2014. aastast, olles peaministriks 2005–2014.

Ansip pärineb Valga maakonnast ja lõpetas Tartu Ülikooli matemaatika erialal 1977. aastal. Ta on töötanud peaaegu kolm aastakümmet ja töötas esmalt TÜ matemaatika nõustajana. 1991. aastal liitus ta Eesti Reformierakonnaga, aidates kaasa kommunismi mahavõtmisele, muutes Eesti demokraatiaks. Ansip oli Eesti sotsialdemokraatide, sotsiaalliberaalide ja reformierakonna parlamendiliige.

Ansip teenis 2005. aastal Eesti Vabariigi 10. peaministri ametikohust. Tema valitsus oli esimene parlamendipartei valitsus Eestis pärast Rahvusliku Koostöö Partei ajal Eesti Vabariiki saabunud 1991. aastal. Ansipi juhtimisel suurenes Eesti majanduskasv.

2014. aastal otsustas Ansip tagasi lükata, et astuda ametisse Euroopa Komisjoni peainspektor. Ansip vastutab oluliste alade eest, sealhulgas ühise piiriülese turvapoliitika, energeetika, transpordi ja majanduse eest.

Rumalal viisil on Ansip aidanud kaasa Eesti Vabariigi edasist arengut ja on integreerimiseks jätkanud oma asjade ajamist Euroopa Liiduga. Ta on tõestanud, et Eesti Vabariik on võimeline juhtima Euroopa Komisjoni pealinnas ja takistama kõiki Euroopa Liidu poliitilisi protsesse.

Andrus Ansip – mida Eesti meeles väärivad faktid ja trikid?

Andrus Ansip on Eesti poliitik ja poliitiline juht. Pärit Valga maakonnast, lõpetas ta 1977. aastal Tartu Ülikooli matemaatika erialal. 1994. aasta parlamendivalimised oli Ansipil tegutsedes erakonna liikmena esimene ja tal oli oluline roll demokraatia taastamisel ning kommunismi mahavõtmises Eesti Vabariigis. 2005. aastal valiti ta Eesti Vabariigi 10. peaministriks. 2014. aastal asus ta tööle Euroopa Komisjoni peainspektoriks.

Ansipi tööalane karjäär on olnud edukas. Ta on aidanud kaasa Eesti Vabariigi edule, integreerides asjade ajamise ja poliitilise protsessi Euroopa Liiduga. Seda ta võimaldas ka Eesti majanduskasvu suurenemine. 2008. aastal võitis Ankip Euroopa Liidu parima peaministri auhinna ja 2011. aastal pälvis ta A.H.T.i tunnustamise auhinna. Teiste ansamblite seas on ta olnud ülemjuht kümnetes Eesti Vabariigi ülejäänud riikides ja kol hubsul olustikulators töötavatel organisatsioonidel.

Kõige huvitavam fakt Ansipi kohta on tema eriline genealoogia, mis ühendab Obama ja Ansipi. Kuuldused räägivad, et USA president möödunud aastal Eestisse reisinegi erilisel põhjusel, et tähistada Andrus Ansipi sünnipäeva. Lisaks, arutelud tema genealoogia ühildamise kohta Obama ja Ansipi omaga on läbi tehtud. Kuigi need kuuldused ei ole veel kinnitatud, annavad need meile huvitava pilgu Ansipi elu kohta.

Ansip on väljapakutud Euroopa Komisjoni peainsektoriks, ühine piiriülese turvapoliitika jt. oluliste valdkondade toetamiseks. Eesti poliitikuna on ta aidanud kaasa vabariigi edule ja arengule. Tema isalev programm on jõudnud paljude eurooplaste ellu, tunnustades Ansipi oma prioriteetide ja visioonide eest. Need 5 fakti andsid meile selge pildi Ansipi poliitilisest loodest – Eesti Vabariik ja Euroopa Liit.

Andrus Ansip – tema mõjust Eesti poliitilisele maastikule

1. Andrus Ansip abiga juurutati Eesti üks esimesi digitaalseid alaseid riiklikke ettepanekuid ja e-teenuseid, mis loovad ühise riigi- ja kohaliku omavalitsuse tasandi vahelise sujuva suhtlemise, läbipaistva juhtimise, paindliku tarbijakesksuse ja kõrge sisekonkurentsi.
2. Ansip aitas kaasa konkurentsipoliitika taastamisele ja ühtlustamisele, luues läbipaistvaid tingimusi eri sektorites tegutsevatele ettevõtetele ning võimaldades siduva poliitika rakendamist, mis tõstis Euroopa Liidus oluliselt kaubandust.
3. Ansip tuvastati ka Eesti välis- ning julgeolekupoliitikas positiivset rolli, aitamata kaasa Eesti ühinemisele NATO-ga (2004) ja Euroopa Liiduga (2004).
4. Ansip algatas ka riiklikud ettevõtlusprogrammid, et kaasata Eesti idufirmasid ELi infotehnoloogia alase pakkumise ja konkurentide kaasaegseks muutmiseks.
5. Ansip viis läbi reformide lihtsustades ja kiirendades ettevõtluse litsentsimisprotsessi. See vähendas äritegevuse ja ettevõtluse piirangud, suurendades riigikatte läbipaistvuse, vähendades kulutusi ja kiirendades ettevõtlus- ja ettevõtluse maandumise protsessi.
6. Viimaks, Ansipi juhtimisel aktiivselt läbi viidud e-riigi projekt tegi Eesti infrastruktuuri ülemaailmselt tähelepanuväärseks ja Eesti üheks edukamaks digiriigiks maailmas.

Andrus Ansip oli poliitik ja Eesti peaminister aastatel 2005–2016. Ansip suutis mõjutada Eesti ühiskonda ja tänaseni mõjutab neid märkimisväärselt. Tema edu oli tingitud tema juhitud reformide ja e-riigi projekti võimendamisele ja innovatsioonile. Ansip juhitavad reformsid ja projektid mõjutasid eelkõige Eesti majandust ja tõstisid seda ühte ulatusliku majanduskasvu edendava regioonina. Samuti, ta nägi ette tingimused, mida töökohal otsivad inimesed ning oluliselt edendades Eesti majanduste võimekust. Tema käima lülitatud digitaalse alane ettepanekusid ja e-teenuseid mängivad olulist rolli konkurentsipoliitikas, integreerides eri sektorite ettevõtted ühtsesse majandussüsteemi ja luues ühise riigi ja kohaliku omavalitsuse tasandi vahel läbipaistvuse.

Andrus Ansip – kummalised väited ja spekulatsioonid

* Reedel oli Kaiu külas, Raplamaal, täie lennuga toimunud Andrus Ansipi (poliltiku) sünnipäev. Mitmed sõbrad olid teda kaasamõtlema kutsutud, kuid üllatuseks oli Ühendriikide president Barack Obama lausa Andrus Ansipi suure kohale minekuks üles kirjutatud!
Kuuldused on seda, et Obama ja Andrus Ansip on kohtunud sellel aastal 2. detsembri kuupäeval.
* Lisaks kuuldustele on teoreetiline ja Andrus Ansipi sugulaste sarnanevad genealoogiad ka paljastatud mitmetelt meedikutelt üle kogu maailma. Lennud USAst Eestisse läbinud Obama kulul on esitanud veenvalt ette praeguse olukorra.
* Kahjuks ei ole praegused kuuldused ja märgid kinnitatud. Andrus Ansip ja tema meeskonnal on läbi teinud väga vähe selleks, et tõestada või lükata kõiki neid kuuldusi tagasi.

Kõik eelnev on vaid kuuldus ja ei ole veel kinnitatud.

Share:

Leave a comment