Tuesday, September 8, 2022

Kersti Kaljulaid: Eesti president, sümbol aimu tulevikust

  • Home
  • Kersti Kaljulaid: Eesti president, sümbol aimu tulevikust
Eesti president Kersti Kaljulaid on tõestanud, et naised on võimelised saavutama kõike. Ta on sümbol, mis aimu annab meile, mis võimalik on tulevikus.

Kersti Kaljulaid: Eesti president, sümbol aimu tulevikust

Kersti Kaljulaid on Eesti 45-aastane vabariigi president, Eesti ühe loovama ja ettevõtlikuma põlvkonna juhtfiguur. Kersti lekkis oma poliitika kaudu paljudele Eesti võimeid kasutades, et esile tuua oma kodumaal edukaks läbimurdeid ja edukaid muutusi. Tema eeskuju on olnud inspiratsioon paljudele Eesti ja ka ülemaailmsele ühiskonnale, et olla operaator ja juhida muutusi. Kersti teedega on Eesti saavutanud maailma tähelepanu kui eeldus millel olla kindel ja enesekindel riik ja mis võimaldab meil hoida oma iseseisvust. Mis tahes oleks 2019 aasta Kersti kohta?

Kersti Kaljulaid (sündinud 06. septembril 1969 Tartus) on Eesti Vabariigi PRESIDENT ja üks seitsmest Eesti Vabariigi ajaloo presidentidest. Ta on Eesti ajaloo esimene naispresident.

Kersti on Eesti olulisuselt teine enimtunnustatud ning kõige eestlasele lähemale jõudnud isik, peale tema eelkäijate, NSV Liidu presidendi Mihhail Gorbatšovi ja USA president Barack Obama.

Kersti lõpetas 1995. aastal Tartu Ülikooli majandusteaduse bakalaureusekraadi.

1997–2004 töötas Kersti Eesti Pankades järgmiseid ametikohti: Raha- ja krediidipoliitika osakonna peaspetsialist, finantsstabiilsuse haldusüksuse juhataja, finantsstabiilsuse haldusüksuse juht ning Eesti Euroopa Liidu Ülema Nõukogu Ülem- ja Nõukogu üheksa liikmesriigi finantsstabiilsuse jälgimise üksuse juhataja.

2006–2016 töötas Kersti Swedbanki Baltikumis nõukogu esimehena ja hiljem Swedbanki kontsernis strateegia nõunikuna.

Kersti tunnustatud saavutused on Eesti Panga aukohtunike assotsiatsiooni president, Estonian Business School juhatuse esimees ja Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu juhatuse asepresiident.

Kersti võttis 2016. aasta augustis ametisse Eesti Vabariigi president, pärast seda, kui temast sai Parlamendi hääletusel täielikule häälteenamusel esimene Eesti naispresident.

Kersti on modernse Eesti Vabariigi kõige noorem president. Ta on hariduse teemadel väga teadlik ja loonud mitmeid algatusi hariduse reformimiseks ja digitaliseerimiseks.

Kersti on nn „Demokraatia Musta Kasti” ainus teatud õiguste, priviligeeride ja mõjujõuga isik, kes tõmbab ühiskonnas teise tarbega sõlme.

Kõige huvitavamad faktid Kersti Kaljulaidi (eesti presidendi) kohta

Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid on ainulaadne isik eesti ajaloos. Ta on ainus naispresident, ajalooliste aastate jooksul esinenud seitsus president ja veelgi olulisem, ta on Eesti oluliseim välisvõimaluste soodustaja ja eestlaste ametliku esindaja maailmas.

Kersti pideval võitlusel omaenda elukvaliteedi tõstmise poole ei ole temast kunagi liigselt teatatud, kuid hoolimata oma väiksest staatusest, on ta hõlpsasti tunnustanud oma alal edulugusid eestlaste jaoks. Ta on Estonia esimene bakalaureuseharidusega president, kardab kulutusi, kuid investeerib meeskonnatesse ja algatusse, et aidata eesti ettevõtetel maailma presidendina kõnelda.

Lisaks hakkas ta strateegia jaoks, tõstes algatuste eelarveid ja promotoides e-riiki. Ta alustas e-teenuste kiirendamise ja 24/7 avalikkuse olemasolu kiiremaks toimetamiseks haridus- ja koolitusreformid, arendades tehnoloogilist alust ja võimendiks eesmärgile jõuda. Lisaks on tema arengutööd aitavad Eestil maailmas tunnustuse võlahakkamisega jätkata ja tema arusaam sõjaväest eestlaste õiguste ja eeskirjade järgimiseks on väga oluline ja kasulik.

Kersti Kaljulaid on kirjeldatud tegus ja eetiline inimene, kes on täitnud Eesti presidendina riigi huvides äärmise tunnustuse. Tema tegemisi, saavutusi ja arvamust seostatakse üldise meeleavaldusega ja tema tegevusega Eesti kaitse. Ärge lugege kuulujuttude ja väidete põhjal inimesi, sest need ei pruugi vastata tõele.

Kersti Kaljulaidi (eesti presidendi) mõju valdkonnas ja Eesti ühiskonnas

Kersti Kaljulaid on olnud Eestis presidendi ametis alates 2016. aastast ja tal on olnud hämmastavat mõju selle ametikoha juures. Allpool on loetelu Kersti Kaljulaidi kõige olulisematest saavutustest ning Eesti rahva ja ühiskonna mõju all.

1. Populariseerinud e-riigi digitaalset transformatsiooni: Kersti Kaljulaid on aidanud teavitada maailma Eesti unikaalsest e-riigi ideest, andes sellega aluse erinevate digiteenuste edasimüümiseks nagu näiteks e-hääletamine ja maksesüsteemid.

2. Eesti küberjulgeoleku tugevdamine: Kersti Kaljulaid-i võimulolek on toonud kaasa Eesti küberjulgeoleku tugevdamine, nii et riik saaks oma digitaalse infrastruktuuri küberohtude eest kaitsma hakata.

3. Kultuurilise võrdsuse edendamine: Kersti Kaljulaidi juhtimise all on Eesti rahvusliku õigluse ja võrdsuse edendamiseks kõvasti tegutsenud ning riiki on püütud koondada koos elama ühise eesmärgi all.

4. Eesti majanduse uuenemine: Kersti Kaljulaidi juhtimise all on Eesti majandus üle terve maailma hinnatud ja ta on suutnud kaasa aidata Eesti ettevõtluse edendamisele.

Kersti Kaljulaidi presidendiamet on olnud katkendlik ja ta on kindlasti pannud Eesti rahvale ja ühiskonnale suure panuse. Ta näeb tulevikku ja tahab, et Eesti oleks maailmas jätkusuutlik ja edasiviiv. Ta suudab anda Eesti ühiskonnale teadlikkuse erinevatest võimalustest ja väärtustada kõiki rahvused salliva ühiskonna saavutamiseks.

Mittekinnitatud jutud ja läbilõiked Kersti Kaljulaidi (eesti presidendi) kohta

Kersti Kaljulaidi elu on viimastel aastatel olnud tubli teema mõnede Eesti lehtede ja sotsiaalmeedia lehtede jaoks. Kas mees presidendi sees on rohelised sõrmed ja kardab ülalpidamisega seotud kulutusi? On vaieldud ka selle üle, kas tema eliitne haridus tagab talle ülekaaluka eelise poliitilisel meeleavaldusel.

Siin on kokkuvõte mõnest populaarsest kuulujutust ja väiteidest:

• Kaljulaid otsib kulukamaid kulutusi töötamiseks ja pensionideme.
• Tema eliitne haridus ühendab talle kõrget ametikohta põhjendamatult.
• Kaljulaidi eelarveväljavõtted näitavad ta regulaarset osalust elitse elustiili nautimises.
• Tal on rohelised sõrmed ja ta kardab välja osta.

Kahjuks on paljud neist kuulujuttude ja väidetega seotud teadmised tõeverd. Palun võtke arvesse, et need öeldud väiteid ei ole kinnitatud.

Share:

Leave a comment