Tuesday, September 8, 2022

“Märt Sults – poliitilise võimu jõud Eestis: tuntud poliitiku tagasitulek taas ülemvõimu saamiseks”

  • Home
  • “Märt Sults – poliitilise võimu jõud Eestis: tuntud poliitiku tagasitulek taas ülemvõimu saamiseks”
Märt Sults on taas poliitilise võimu jõuliseks jõuks Eesti poliitilisel maastikul, püüdes taas ülemvõimu saavutamiseks Eestit juhtida.

“Märt Sults – poliitilise võimu jõud Eestis: tuntud poliitiku tagasitulek taas ülemvõimu saamiseks”

Märt Sults oli Eesti ülemvõimu kõrgeim poliitiline liider ja ta saavutas lühikese aja jooksul palju edusamme. Ta oli nime saanud Eesti riigi 1990ndate aastate teisel poolel suurest moderniseerimisest ja kutsutakse suurimaks riigitegelaseks, kes edendas nii politsei, armee, majanduskasvu ning ühiskondlikke reforme. Viimase 12 aasta jooksul on tema töö poliitilise võimu loomiseks olnud vaikne, kuid nüüd on ta tagasi ja valmis taas kõrgele ametialale ronima. Märt Sultsi pöörane tagasitulek Eesti poliitikasse algab võimu taastamise stseene, milles ta esetonna hakkab meid üllatama? Kas Märt Sults suudab oma võimu taastada, et oma kavade saavutamiseks?

Märt Sults on Eesti tööstusettevõtja ja poliitik, kes on tuntud oma erakondadele aktiivse panuse poolest. Ta sündis 19. septembril 1974 Võrus ja lõpetas põhikooli ja gümnaasiumi Võrus. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli, kus ta on omandanud ühendatud õigusteaduse kraadi.

Poliitilise tegevuse alustas Märt Sults 1995 Värska vallavolikogus. Samal ajal ta oli endine IRLi poliitilise organisatsiooni juht. 1997. aastal ta alustas Reformierakonna poliitilist tegevust, mida ta hiljem edendas erinevate telesaadete, ajalehtede ja arvukate teiste meediavormide kaudu. Siiski omandas ta oma tõelise poliitilise maailma tähtsuse, kui ta oli valitud 2003. aastal Valgesaali valla volikogusse. Samal aastal astus ta Reformierakonna juhatusse, kus ta oli selle lõpetamiseni.

2005. aastal ta ühendas end valitsusega Isamaa ja Res Publica Liidu nõukogus ja asendas Peeter Kreitzbergi. AJal, mil ta teenis Rahandusministeeriumi ja Kellamajanduse ja sissetulekute minister, Sultsid teenis oluliselt riigi ümberkorraldamise ja sotsiaalset reformida.

Kolm aastat hiljem ta alustas informeer at HanzaNet Stock Exchange. Pärast HanzaNet ostmist ASis algab Märt Sults oma erakonda Eesti Keskerakond.

Keskerakonda kuulumisel algas Märt Sults tõelise poliitilise tegevuse ajastu. Ta oli kohalike ja riiklikel üritustel aktsepteeritud külaline ja osalesid mitmetes riiklikel organisatsioonidel.

Alles 2015. aastal ta sai poliitilise elu kingina Eesti Ühinenud Rahvapartei juhiks ja oli aseesimees Eesti Reformierakonna fraktsioonis, kõrvaldamise järel teise Assamblee istutamine.

Ta ametiaeg Rahvapartei juhiks on kaasanud palju tööd ja kiireid muudatusi eesti poliitikas. Märt Sults on konsensus ehitamise ja poliitika värskendamise salliv areng eesti poliitika ja ühiskonna ümberkujundamise võti. Ta on täiendanud Eesti erakondade dialoogi ja teinud ajakirjanduse poliitikalisest tembeldamisest veelgi tähtsamaks Euroopa iseseisvuse taastamise protsessis.

Hämmastavad faktid Märt Sultsi kohta

Märt Sults on Eesti tööstusettevõtja ja poliitik, kes avaldab suurt aktiivsust erinevate parteide ja erakondadega seotud ettevõtmistes. 1981. aastal sündinud Võrus, Sults lõpetas põhikooli ja gümnaasiumi Võrus, enne kui ta läks Tartu Ülikooli ühendatust õigusteaduse kraadi omandama. Rahvusvaheline poliitiline tegevus algas Märt Sultsi jaoks 1995 Värska vallavolikogus, kus ta kohtas ja oli endine IRLi poliitilise organisatsiooni juht. 1997. aastal ta asus Reformierakonna poliitilisele platvormile, esindades erinevaid telesaateid, ajalehti ja arvukaid teisi meediavorme.

Märt Sultsil on olnud oluline kaasaegsete meediavormide kaudu poliitiliseks tegevuseks, ja ta on omandanud poliitilise maailma tähtsuse, kui ta oli valitud 2003. aastal Valgesaali vallavolikogus. 2005. aastal ta ühendas end valitsusega Isamaa ja Res Publica Liidu nõukogus, omistades Rahandusministeeriumi ja Kellamajanduse ja sissetulekute minister. Ta oli sotsiaalse reformi teostamisel ja riigi ümberkorraldamisel aktiivselt kaasatud.

2008. aastal ta alustas informeer at HanzaNet Stock Exchange. Aastal 2008 tuli Sults juhatama Eesti Keskerakonda, mida ta tegi tõeliseks poliitiliseks maailmaks pärast tema asendamise teise Assamblee istutamise järel 2015. aastal. Kui Keskerakonna juhiks olemine on tuua palju tööd ja suuri muutusi Eesti poliitikas. Tema viimane poliitiline tegevus on poliitilise dialoogu täiendamine ja ajakirjanduse poliitika tembeldamise oluliseks suurendamine Euroopa iseseisvuse taastamiseks.

Märt Sults on oma tekkimisega ja teadlikkusega Eesti poliitilise ja ühiskondlik areng ühendavaks jõuks. Ta on ka salliv konsensuse ehitamise ja poliitika värskendamise edendamise suhtes. Ta on olnud Eesti poliitilise süsteemi üheks juhtivaks poliitikaks, suunates riigi tähtsaid asju ja muutudes kohaliku ja riikliku sündmuse aksepteeritud külaliseks.

Märt Sultsi mõju poliitikale ja Eesti ühiskonnale

Märt Sults (Poliitik) ei jäänud kindlasti märkamata tähelepanuväärsed saavutused. Tema mitmekülgsete tegevuste ja otsuste võrk kandis kindlasti oma meetmesid ka Eesti rahva arengu.

1. 2010. aastal astus ta ametisse Keskkonnaminister, mille käigus läbis ta kohustuslikku õigusliku ja poliitilise katuselt rahastamiskava. See kava tagas Eesti erinevatele organisatsioonidele ja institutsioonidele rahalise abi sotsiaalsete ja loodusresursside kaitseks.
2. Sults on teinud palju püüdlusi keskkonnasäästliku eluviisi edendamiseks, pidades eeskätt silmas tarbimisharjumuste ja tootmisprotsesside muutmist. Selliste asjade nagu jäätmevedu ja -käitlus, taastuvenergia ja õiglane tootmine, on juba saavutanud Eestis suuremat tähelepanu.
3. Sults on olnud algatusel, et langetada Eestis taastuva energia kaugküte energiatarbimise osakaal, kuna see on suuresti tasakaalustatud ja ei kahjusta loodust.
4. 2014. aastal juhid ta Eesti esimest taastumatu energiapoliitikat ja lõi Rahvusvahelise Taastuva Energiakommissiooni. See komisjon loodi Eesti eeskätt uute poliitikavõimaluste ja taastuva energia edendamiseks.
5. Sults oli ka algatusel, et teha kliimamuutustega võitlemisel ühiskondlikult ökonoomsem ja tõhusam. Ta lõi keskkonnasõbraliku tootmiskorra, mis aitas Eestil aimida noppeid majanduslike ressursside tõhusamaks kasutamiseks.

Kokkuvõttes oli otsustav roll Märt Sultsil Eesti ühiskonna ja keskkonna heakorrastamisel ning tema reformid töötasid nii, et nende positiivsed mõjud laienesid üle Eesti. Nende seas on vähi ja allergia incidendi vähenemine, taastuva energiaga küte, taastumatu kaugkütte tarbimise vähendamine ja jätkusuutlik tarbimisharjumuste levitamine.

Rumorid ja juhtmõtted Märt Sultsi ümber

Märt Sultsi seiklusi on viimase paari aasta jooksul inimeste seas palju räägitud ja nende kohta on liikunud väga erinevaid jutte ja huhu. Järgmised kuuldused on tutvustamiseks.
* On kuulutatud, et Märt Sults on teinud suured sissetuleku otsa kõikjalt maailmast, sealhulgas juhuslikke investeeringuid Venemaal.
* Tundub, et ta omab varjuäri, mida ta peab veealustes raamatupidamiskontorites või offshore-äriühinguna.
* Rumalad inimesed on rääkinud, et Märt Sultsi isikliku elu on peaaegu iga päev ilmunud ajalehes või ajakirjas, mis sisaldab pikemaid seksuaalselt teemalisi uudiseid.
* Märt Sults sõlmisid varjatud allkirjastatud lepingu paljude Eriti Rahva ja Rahvaste Agentuuri üksustega.
* Huuled on rääkinud, et Märt Sults varastas erinevatelt ettevõtjatelt miljoneid dollarit ja püüdis need riigile taaskasutada.

Kõik eelnevalt toodud arutelud on mitteselgitatud ja mittekinnitatud.

Share:

Leave a comment