Tuesday, September 8, 2022

Rein Taagepera: “Teadmiste Kangelane” – Eesti Poliitikateadlane, Keda Maailm Tunneb

  • Home
  • Rein Taagepera: “Teadmiste Kangelane” – Eesti Poliitikateadlane, Keda Maailm Tunneb
Rein Taagepera oli Eesti Kahjukäsitleja, Keha Kindlustaja ja Teadmiste Kangelane, Keld Maailm Üle Kogu Maailma Tunneb.

Rein Taagepera: “Teadmiste Kangelane” – Eesti Poliitikateadlane, Keda Maailm Tunneb

Rein Taagepera on Eesti poliitikateadlane, kes on pühendunud teadmiste veetmisele ja demokraatia edasiviimisele üle maailma. Ta on inspireeriv õpetaja Cambridge’i, Berkeley ja Tartu ülikoolides, kes konkureerib maailma juhtide ja teadlaste seas. Ta on rikastanud õppetööd, osaledes tipptasemel poliitilistes aruteludes ja publitseerides rohkete hästi tuntud poliitiliste uurimistöödega.
Eesti poliitiline teadlane, kelle maailm tunneb – kas Rein Taagepera õpib meid meelitama maailma poliitilisse sfääri?

Rein Taagepera (sündinud 3. Detsembril 1943 Tartus) on Eesti poliitikateadlane ja laiema geograafia alal tegutsev teadlane. Ta on Tartu Ülikooli emeriitprofessor ja ta on olnud Jyväskylä Ülikooli ja Kalifornia Ülikooli Berkeley professor.

Ta alustas haridustee ülikoolis 1958. aastal, mil ta läbis lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli füüsika ja arvutiteaduse kraadi. Ta esitas magistritöö 1964. aastal, ja elukaaslaseks oli oma klassikaline töö erinevate ainete jaotamiseks suurte rahvastike ümber. Ta sai keeleteaduse kraadi 1974. aastal ja 1975. aastal oli ta akadeemilise õiguse doktor.

Ta on võitnud ülemaailmse tunnustuse oma poliitiliste demograafiliste ja geopoliitiliste uuringute jaoks. Ta on välja andnud üle neljakümne raamatu ja sadu artikleid paljudes maailma keeltes. Rein Taagepera on olnud rahvusvaheliselt tunnustatud mõttekäija, astudes mitmel korral esile kommenteerides poliitilisi sündmusi. 2009. aastal sai ta Eesti kultuuri pühendustunnistust.

Ta on olnud ka mitme organisatsiooni liige, nagu näiteks NATO Paaboliklik komitee, Eesti Teadlaste ja Kirjanike Liit, Euroopa Vabariikide Institute, Eesti Välispoliitika selts. Ta on olnud ka ajakirja World politics redaktor ja tegevjuht, kirjutanud väljaanded European journal of political research. Ta on osalenud pea kümnes akadeemilises konverentsis ning on hoidnud mitmeid loenguid rahvusvaheliselt.

Rein Taagepera on kandnud oma akadeemilise töö jaoks väljapaistva üles täitmisega väga väärtuslikku panust Eesti poliitilise teaduse olemasolu ja edenemise jaoks.

Rein Taagepera – Eesti Poliitikateadlane

Rein Taagepera on Eesti poliitikateadlane ja geograaf (sündinud 3. Detsembril 1943 Tartus). Ta on Tartu Ülikooli emeriitprofessor ja on olnud Jyväskylä Ülikooli ja Kalifornia Ülikooli Berkeley professor. Ta alustas haridustee 1958. aastal ja sai doktoriõiguse 1974. aastal. Ta on võitnud ülemaailmse tunnustuse poliitiliste, demograafiliste ja geopoliitiliste uuringute eest. Ta sai 2009. aastal Eesti kultuuri pühendustunnistuse.

Ta on eriline isik, suurepärane teadlane ja mitmekülgne organisatsioonide liige nagu näiteks NATO Paaboliklik komitee, Eesti Teadlaste ja Kirjanike Liit, Euroopa Vabariikide Institute, Eesti Välispoliitika selts. Samuti oli ta ajakirja World politics redaktor ja tegevjuht ning on välja andnud üle neljakümne raamatu ja sadu artikleid. Erilise autoriteediga oli ta ka paljude oluliste poliitiliste sündmuste kommenteerija.

Ta luuretegevuse osas viibib ta veiderate sündmuste ümber ja näeb olemasolevaid probleeme, mida võib lahendada tema ühendusega. Ta võtab vastu kutseid peaaegu igalt poolt ja muutub ülesanne, millega ta tegeletakse. See tekitab talle tugeva motivatsiooni, sest ta soovib muuta asjaolusid oma teadmiste ja oskustega.

Rein Taagepera on teadlane, kelle eluviis ei jäta kedagi külmaks. See on inimene, kes on suutnud ühendada erinevad teadmised ja anda neile väärtust ning oma tegevusega Eesti poliitilise teaduse edendamise eest panustada. Tema eluviis ja tegevus on igal juhul inspireeriv.

Impact of Rein Taagepera in his Sphere & in Estonian Society

Rein Taagepera on akadeemilise maailma juhtiv poliitikateadlane ning Eesti ajaloolane, kes on mõjutanud olulisel määral nii poliitilist uurimist kui ka Eesti rahvast. Ta on läbi viinud poliitika- ja ühiskonnateadlaste seas arutelu suunal, mis on seotud ladina-Ameerika ja Euroopa kontekstide erinevuste ja sarnasuste uurimisega. Ta lõpetas 1958. aastal Tartu ülikooli ja edastas kogu elu Tartu ülikooli, kus ta oli professor ja õppejõud. Selles loetelus on Rein Taagepera elutöös saavutatud sügavamaima mõju tähised:

1. Ta alustas 1960. aastatel poliitiliste süsteemide võrdleva uuringu, mis on toonud olulisi uuendusi poliitilise süsteemi loomise kontseptsioonidele.
2. Teostas esimese etappi Eesti poliitilise süsteemi erinemiseks Balti ja Fenno-Ugri maade omast.
3. Avaldas 2014. aastal Raamatu „Eesti vahemaa: Vabadust ja sidet koos säilimisega”. See raamat kaardistab Eesti ajaloolisi ja poliitilisi suhteid maailmaga.
4. Ta kujutab aktiivselt välja Eesti rolli Euroopa Liidus.
5. 2006. aastal lõi Taagepera iseene maailma, mis seob majanduse ja poliitika koostoimimise kontseptsioonide ja Eesti poliitilise süsteemi mitu vaatenurka.

Rein Taagepera on andnud palju Eesti poliitikateadusele, aga ka tervikliku pildi rahvale. Paljud tema seisukohad ja ideed, mis seni olid poliitikateadlastele alatespinnaks, on rahva seas kuulsust kogunud. Lisaks on tema mõju ulatinud ka teistele teemadele, mis kajastavad Eesti poliitilise, majanduslise ja ajaloolise keskkonna mitmekesisust. Rein Taagepera noppimine on mõjutanud oluliselt Eesti pilti maailmas ja koruptsiooniohu vähendamiseks. Tema töö on olnud ülioluline Eesti ühiskonna edasise arengu jaoks.

Reind Taagepera – populaarsed väljamõeldised ja vandenõusõnad?

Rein Taagepera (Poliitikateadlane) on viimastel aastatel muutunud Eesti kuulsuseks.Kogu ühiskonnas on hakanud paisuma austust ja huvi tema poolt ja mitmeid kuulujutte tema elust.

Siin on populaarsed kuulujutud ja müstilised lood, mis on teda ümbritsevatest:

• Ta on kohtunud riigipea kohtunikuks, kuid kutsus siiski lahkuma.

• Ta elab abielutsuu luksuslikus kodus.

• Tema sündmused on alati ümber mõnda võimulolevat inimest.

• Endine tööandja kirjutas talle inimese ülestähendamise.

• Ta hakkas ootamatult võtma vastu haruldasi kutsutuid, näiteks inglise majandusministri.

• Ta võttis osal anonüümses ajakirjas.

• Ta lendas ägedalt Moskvasse.

Need kuulujutud võivad mitte olla kinnitatud.

Share:

Leave a comment