Tuesday, September 8, 2022

“Töötas Üle 10 Aasta: Endine Eesti Presidend Toomas Hendrik Ilves”

  • Home
  • “Töötas Üle 10 Aasta: Endine Eesti Presidend Toomas Hendrik Ilves”
Endise Eesti presidendi, Toomas Hendrik Ilvese, elu pärast 10-aastane presidendi ametiaeg: inspiratsioonist rahvusvaheliseks aktivistiks?

“Töötas Üle 10 Aasta: Endine Eesti Presidend Toomas Hendrik Ilves”

Töötas Üle 10 Aasta: Endine Eesti Presidend Toomas Hendrik Ilves.

Toomas Hendrik Ilves on endine Eesti president, kes oli Eesti riigijuhiks kaheksa aastat, alates 2006. aastast. Kuigi ta oli väga populaarne esindajana publikule, tutvustas ta ka sotsiaalseid muudatusi ja arendas jõuliselt Eesti majandust, aidates kaasa rahva turvalisuse ja ühtsusele. Ta on teinud palju sõltumatu tööd ka noorte inimeste väljaõppe ja kultuuri prosperimiseks. Toomas Hendrik Ilves on Eesti poliitika uskumatu lugupidamine pälvinud kangelane. Kuidas on Toomas Hendrik Ilves aastaid Eesti riiki parandanud ja tugevdanud?

Toomas Hendrik Ilves oli Eesti 9. president aastatel 2006-2016. Ta oli Eesti ja Euroopa Liidu esimene autentsete internetiteemade seas kõneleja.

Ilves sündis 26. detsembril 1953. aastal Kohtla-Järvel. Ta lõpetas 1973. aastal University of Toronto õigusteaduskonna ja töötas kuni 1976. aastani kanada Rahvusvahelise Teabekeskuse juures. 1980. aastal kolis Ilves tagasi Eestisse ja asus tööle Raadio Liberty’s. 1990. aastal kandideeris ta Riigikokku ja valiti sealt Eesti Vabariigi esimesse Riigikogu, mille liikmest ta oli kuni 1992. aastani. Samal ajal viis ta läbi ka akadeemilist karjääri, töötades alates aastast 1993 kuni 1996. aastani Eesti Humanitaarinstituudis. 1996. aastal sai ta komandöri akadeemik, mis annab talle lubaduse toimetada Riigikokku veel ühe perioodi jooksul aastal 1999. aastal.

2006. aastast alates oli Ilves Eesti 9-nde president. Ta masendas e-riigi rolli ja initsieeris väga kasuliku e-riigi havereva kodaniku pilti, mille tulemusel tõusis elatustase, suurenes korruptsioonivastane võitlus ja paranes ka niinimetatud “Skype Generationi” haridus.

Aastal 2016 lõppes Ilvese presidendiamet ja ta keskendus muudele tegevustele, nagu uurimistöö, õpetamine ja kirjutamine. Ta on mitmete organisatsioonide auliige, et näiteks Oxfordi Ülikooli Raamatukogu, Oxfordi Rajooni Uuringute Instituut, Eesti Musta Aja Muuseum ja Eesti Mälu Instituut. Praegu elab Taasuki linnas ja on Eesti Assamblee, Eesti sõltumatu institutsioonide kogu liige.

Huvitavaid fakte Toomas Hendrik Ilvese (Endise presidendi) kohta

Toomas Hendrik Ilves on väga hinnatud tervitatud eestlane, kes on omandanud tagasihoidlikkuse ning endise Eesti presidentina näinud ettevõtluskogukondi, mis pakatab innovatsioonist ja millel on juhtiv roll Euroopa digitaalses ühiskonnas. Üks huvitavaid fakte sellest ängejast, energilisest eestlasest, kelle elu pöördusid ehitamise valdkonnas, oli see, et ta oli Eesti ja Euroopa Liidu esimene autenciesete internetiteemade seas kõneleja.

Veel teotavamaks oli Ilvese roll Eestis toimunud e-riigi revolutsioonis. Ta oli keskne isik E-teenuste, e-riigi ja e-turvalisuse ühiskonna esiletoomisel. ‘E-Eesti’ võitlemisel andis tema astutud sammud olulise panuse Eesti majandusrevolutsiooni, elatustaseme tõusu ja korruptsioonivastase poliitika edu poole. Aastatel 2011-2014 olid tema veelgi olulisemad internetipoliitilised saavutused, mida avalikkus peab äärmiselt oluliseks. Nagu see oli ta juhtum loomisel, oli ta Interneti vabaduse ja inimõiguste kaitsja.

Toomas Hendrik Ilvese muljetavaldav karjäär tuleneb ka erinevate organisatsioonide erakordsetest mitmekesisustest; ta on Oxfordi Ülikooli Raamatukogu, Oxfordi Rajooni Uuringute Instituudi, Eesti Musta Aja Muuseumi ja Eesti Mälu Instituudi auliige. Ta ei ole lihtsalt oluline Eesti poliitik, vaid Eesti ajaloo osa ning ta saavutuste ja pühendumise tõttu on Taasuki linnas, kus ta elab, loodud tema auks muuseum. Aastal 2020 eraldas Akadeemiline Rahvuskomitee Toomas Hendrik Ilvesele ka Akadeemilise Oskuse Orde ja talle on mõistetud milleks ta on kogunud nii Eesti kui ka rahvusvaheliselt. Toomas Hendrik Ilves on ka Eesti Assamblee liige, mida on tunnustatud tema erakordse kogemuse abil, mida ta suutis luua poliitika ja riigi arendamisel.

Kuidas mõjutas Toomas Hendrik Ilves (Endine president) oma valdkonda ja Eesti ühiskonda

1. Suurendas riigijulgeoleku taset: Toomas Hendrik Ilves oli vastutav selle eest, et Eesti oli esimene riik Euroopas, kes taastas oma riigijulgeoleku pärast Nõukogude Liidu lagunemist. Ta söandas olulisi samme tugeva riikluse taastamiseks ja kindlustas Eesti julgeoleku ja territoriaalse terviklikkuse.

2. Arendas infotehnoloogia sektorit: Toomas Hendrik Ilvesel oli oluline roll Eesti digitaalse revolutsiooni ärateadmises ja edendamises. Ta oli algataja ja juhtis tehnoloogia valdkonnas erinevaid reforme ja algatusi, eelkõige e-riigi ja e-residendi e-teenuste kasutamise algatamisel ja laiendamisel.

3. Toetas Eesti võõrkeelsete kodanike õigusi: Toomas Hendrik Ilves oli veendumusel, et keelebarjääri ületamine on oluline samm Eesti riigi ja kodanikueetika edendamisel. President võttis vastu ja väljendas erinevaid tegevusi võõrkeelsete kodanike elukvaliteedi parandamiseks ja õiguste turvalisemaks muutmiseks.

4. Suurendas Eesti julgeolekut Euroopa Liidu raames: Toomas Hendrik Ilves suurendas Eesti positsiooni ja tähtsust Euroopa Liidu julgeoleku ja kaitsesüsteemis ja tegi selle teema ühiseks Euroopa Liidu eesmärgiks.

Toomas Hendrik Ilvese mõjul sai Eesti turvalisemaks ja selle ulatuslik teadlikkus tehnoloogias kujunes ühiseks Euroopasse ja maailma. Tema looming on andnud olulisi turvalisusstrateegiaid ja arendanud tehnoloogilisi algatusi. Nad lähenesid avalikule sektorile julgeoleku ja digitaalse transformeerimisega. President julgustas ka õiglane ja demokraatlik kodanike ja etniliste rühmade õiguste tagamine. Pärast tema ametiaja lõppu jätkasid paljud tema algatatud meetmed Eesti arengut.

Mittekinnitatud rumalused ja gossiip Toomas Hendrik Ilvese (Endise president) kohta

Lapsdelõivuga Toomas Hendrik Ilves, Eesti varem juhtinud endine president, on olnud osa aastate jooksul erinevatest sotsiaalsetest vestlustest. Järgmised kuulujutud ja kuulsad kuuldused on ümber tema elu:

• On öeldud, et ta elab maksuremuslikult ja et ta kohtub peidetud armukesega viimase aja jooksul.
• Tema äritegevusega seotud skandaalne tegevus on väga erinevate allikatega peetud silmapaistvaks.
• Toomas Hendrik Ilves on olnud ülekantud saamise eest skandaalne ja ta on olnud ausate poliitikute ees tähelepanu all.
• Ta on ka maailma äri- ja kultuurielu komponentide eemalhoidja ja paljud inimesed on teda sellega seostanud.

Kõik siin üles toodud kuulujutud ja kuuled on lihtsalt kuuldused ja neid ei ole tõestatud.

Share:

Leave a comment