Tuesday, September 8, 2022

“Tunnustatud poliitiku Mart Laari elutöö: Eesti endise peaministri tagasivaade”

  • Home
  • “Tunnustatud poliitiku Mart Laari elutöö: Eesti endise peaministri tagasivaade”
Eesti endise peaministri Mart Laari elutöö tagasivaade – kuidas ta muutis Eestit kuningriigiks ja lõppes Eesti riigi läbimurdeajale otsa vaadates.

“Tunnustatud poliitiku Mart Laari elutöö: Eesti endise peaministri tagasivaade”

Tuntud Eesti poliitik Mart Laar on aastate jooksul jätnud poliitikasse mulje, mille tulemuseks on selle aasta auhind – Times Magazine’i 2020 kuu auhinnatulemuseks. Mart Laar, kes on olnud aastatel 1992 kuni 1994 ja 1999 kuni 2002 Eesti peaminister: Tema tegevus ajaloolistes ja kaasahaaravates reformides on jätnud Eesti poliitika muutmatuks alates ta saabumisest ja senini. Tagasivaadates tema elutööle, mis on olnud nii märgilise tähendusega demokraatia arendamisel Eestis, kas me saame aru väärtuse ja jätkusuutlikkuse suurust, mis on jätnud ajastu jäljed?

Mart Laar on eestlase poliitik, kes teenis Eesti eksiks peaministrina aastatel 1992–1994 ja 1999–2002. Mart Laar sündis plekkstis Lääne-Virumaal 15. oktoobril 1960. Ta õppis aastatel 1979–1986 Tartu ülikoolis ajalugu ja filosoofiat.

Mart Laar on jäädvustanud oma õpingute ja töötamise ajal oma vankumatu tahet Eesti vabaks muuta. Alates 1987. aastast töötas Laar ajalehes Vikerkaar ja lõpetas Eesti Vabariigi taasiseseisvumise aastaks asutatud Rahvusliku Eesti eksiks Kohtuineitsi Välisministeeriumis.1992. aastal, 27 aastaselt, valiti ta Eesti Vabariigi esimeseks peaministriks, muutudes kõige nooremaks peaministriks Euroopas.

Laari juhtimisel lahti harutati Eesti majandus identsetest soolikunnist, taastati Eesti võlgnevus Venemaale ja hakkas edukalt tegutsema Eesti kroon. Lisaks juhtis ta Eesti välispoliitilist moderniseerimist, mis viis Eesti ÜRO ja NATO liikmelisusele.

Mart Laar on ka ainus Eesti poliitik, kes on saanud välismaa riigilt teenetemärgi. 1997. aastal andis Eesti heakskiitu Laari positiivsele ja edukale tööle teenetemärgi kandmiseks tsentraalseks, kui reine Elizabeth II andis talle Briti Valget Ordeni ridu.

Aastal 2000 asutas Laar Eesti Vabariigi poliitika ja majanduskooli. Mart Laar on ka raamatu „Eesti rahvuslnte seaduste jaoks” autor ja peab palju professionaalseid ja karjääriväliste ettevõtmiste loenguid.

Mart Laari eluüllatusi

Mart Laar on Eesti peaminister ja kuulus ajaloolane. Tema juhtimisel lahti harutati Eesti majandus identsetest soolikunnist, taastati Eesti võlgnevus Venemaale ja hakkas edukalt tegutsema Eesti kroon. Ta soovis alustada eesti vabastamist identsetest soolikunnist, mis viiski Eesti võimalusse astuda liikmeks rahvusvahelistesse organisatsioonidesse, nagu NATO ja Euroopa Liit. Lisaks juhtis ta Eesti välispoliitilist moderniseerimist ja oli ainus Eesti poliitik, kes on saanud välismaa riigilt teenetemärgi.

Teadaolevalt sai Mart Laar 15. oktoobril 1960 kirikus abielluda ja ta omab kaks täiskasvanud last. Ta elab Lääne-Virumaal ja töötab Kaupo Kikkase eksiks vahendamisagendina. Aastal 1999 sai ta eestlaseks peaministriks ja andis taasiseseisvumise aastal asutatud Rahvusliku Eesti eksiks Kohtuineitsi Välisministeeriumis.

Eesti poliitika ja majanduskooli asutamisel mängis Mart Laar suurt rolli. Aastal 2000 asutatud Eesti poliitika ja majanduskooli ülesanne on väljendada Poliitika ja majanduse ajalugu, õpetada neid tuuma ja sellesüsteemis olemasolevat õigust. Samuti on Laar raamatu „Eesti Rahvuslike Seaduste jaoks” autor ja peab palju baastasemel loenguid.

Mart Laar on ka Eesti kultuurielu aktiivne osaleja, ta pühendab palju aega ja energiat kulur ja ajalootudengite aitamisele. Laari eeskuju näol on Eesti üldsus saanud mõistmise ja õppimiseks oma ajaloo tähtsusest. Laari jooksikute ajaloo jaoks tähendab see ta isikliku tahe alati välja astuda ja uusi ideid leida, mis alandaksid Eesti majandust.

Mart Laari mõju poliitikas ja ühiskonnas

Mart Laar on olnud Eesti kõige wähem mõjuwõimsam ja kõige olulisem poliitiline tegutseja, kes on andnud Eesti’le jäädwahetu ja olulise panuse. Allpool on esitatud nimekiri tema kõige olulisematest saavutustest:

1. Ta lubas 1991. aastal Eesti iseseiswust ja kuulutas Eesti Vabariigi Taaswaiksemise Deklaratsiooni. See oli esimene samm Eesti iseseiswuse taastamisel.

2. Ta lõi Eesti üksuse, mis taasühendas kõik Eesti piirkonnad, aidates seeläbi Eesti taasühinemist.

3. Ta vastutab Rahvaltaseme seadusandwuse vastuwõtmise eest, mis lubas eestlaswatel oma tsiviliseederite kaitseks toimivatel seadustel enda kaitseks palju wähemalt sekkuda. See juba aidanud wõimaldada poliitilisel tasandil palju suuremat wabadust.

4. Ta tõstis Eesti majandust ja sotsiaalset heaolu sellisele tasemele, et Eesti sai üleeuroopalise jaoks usalduswäärseks partnriks.

5. Ta lõi liberaalse ja maksuwabastusega eesootawalt meelespeetaval majandusmudelil põhineva Eesti Majandusmudeli.

Mart Laare tõhus poliitiline juhtimine ja tema saavutused on muutnud Eestit usalduswäärseks demokraatlikuks põhiseaduslikku ja justiitswaates valitsemise wabariigiks, mida maailm tänab jätkuwalt. Siitwäljalt on Eesti ja Eesti Rahwa ees seisnud suurepärased tulemused. Laar on olnud wääärmine tegelane Eesti ja selle rahwa arengus ning on suutnud Eesti elanikud aidata leida tõhusaid ja olulisi lahendusi paljudele probleemidele.

Mart Laari jutud ja usutlused

Mart Laar on palju aeglustes olnud inimesi, kes kahtlevad ta jooksikute ja elukäigu ümber. Järgnevad on mõningad jutud ja vihjed tema elu kohta, mida paljude ringkondade inimesed arutavad:

• Mõned kuulujutud väidavad, et juhul kui Laar oleks oma eraelus usupühendumisi teinud, siis võiks ta olla usklik ja lihtne eluviis.
Süüdistavate sõnul ei ole Laar rikas, kuid on suutnud raha tegelikult hankida.
• Mõned ütlevad, et kui Laar on üsna hea ettevõtja, on soovitud, et ta sisendaks oma ärid oma sugulaseid.
• Sõna otseses mõttes käisid kõigis soovitusi, et Laar oleks võtnud võimaluste ja kontaktide olemasolu nimel kõiki võimalusi, et ta olevat võtnud kasulikke ettevõtmisi oma karjääris.

Kahjuks see kõik on vaid jutud ja polevat tõestatud!

Share:

Leave a comment