Tuesday, September 8, 2022

“Wolfgang Köhler – Eesti teadusuurija ja Nobeli laureaat”

  • Home
  • “Wolfgang Köhler – Eesti teadusuurija ja Nobeli laureaat”
Wolfgang Köhler - Eesti Nobeli laureaat, kes muutis teadustöö maailma. Osta nüüd ja saa tuttavaks tema väljapaistva elustiiliga.

“Wolfgang Köhler – Eesti teadusuurija ja Nobeli laureaat”

Wolfgang Köhler oli preemium Eesti teadlas ja Nobeli laureaat. Selle õpetlane, filosoof ja psühholoog sündis Harjumaal 1887. aastal. Wolfgangi teadmaad kasutasid peaaegu kõik humanitaarteaduslikud harud, alates sotsioloogiast kuni filosoofiani. Ta oli meisterlik postulatsioonide ja teoreetiliste mudelite loomisel, mis aitasid edasi psühholoogia arenemist. Wolfgangi peamised tööd on seotud oskuste ja optiliste illusioonide uurimisega; mõned tema eelmised põhitulemused on endiselt ühes või teises vormis väärtuslikud. Kuidas Wolfgang nii palju suutis saavutada? Uuri välja ja luge edasi!

Wolfgang Köhler oli Saksa psühholoog, kes sündis 21. jaanuaril 1887 Ratzeburgis, Saksamaal. Tema isa Friedrich oli rannikuarmee ülem, ja tema ema Augusta Johannsen oli riigikantselei töötaja.

Köhler pärines suurte teaduslike trendide perekonnast ning tema isa territoriaalsetest ambitsioonidest olid aluseks raidkirjalisele pedagoogikale, mida ta järgis oma elus. 1931. aastal sai ta Juudaskolleegiumi ja Harvardi ülikooli professoriks.

Köhler oli süstemaatiline ja kriitiline vaim, kelle sügavad teadmised filosoofiast ja semiotiikast aidanud ta kujundada suurt teaduslikku omandit. Tema avastused on seotud paljude aspektidega, sealhulgas partikulaarsete iseärasustega ja tehisintellekti uurimisega, mis aitas edendada positiivset psühholoogiat.

Köhler uuris järsele kodanikkonna käitumist ja tema ülevaated aitasid inimestel mõista, kuidas inimteadused toimivad. Ta avastas ja tõi esile uusi piiranguid, mida ta nimetas iseseisvusteks, kui inimesed harjuvad teatud vastusedega. Ta on avaldanud raamatuid, mille tema töö ja uuringud asendavad meie tänapäevase mõtlemise ja juhtimisega.

Paljud tema ideed, sealhulgas tehisintellekti ja partikulaarsete iseärasuste kontseptsioon on pidevalt arenevad ja positiivne psühholoogia on oluline osa paljudest ühiskondlikest ja keskkonnateaduslikest juhtudest. Wolfgang Köhler suri 18. juulil 1967.

Huvitavad faktid Wolfgang Köhleri kohta

Kokkuvõte Wolfgang Köhler – 21. jaanuaril 1887 sündinud – elust mõjutavad paljud aspektid. Ta pärines intellektuaalsest perekonnast, seega oli ta õppinud palju ümbritsevat maailma ja aineid. Alates iseseisvuse tundmisest kuni tema tööde mõistmiseni oli Wolfgang Köhleril väga võimas kontseptuaalne juhtimine. Samuti võib öelda, et Wolfgang Köhler oli üsna sõbralik ja intellektuaalne mees. Kõiki ülaltoodud väiteid tuleks näha kui rangelt kuulujutte, sest neid pole tõestatud.

Wolfgang Köhleri mõju oma valdkonnale ja eesti ühiskonnale

Wolfgang Köhler oli üks Eesti juurtega psühholoog, kes elas ja töötas saksamaal aastatel 1887–1967. Tema üks olulisemaid saavutusi oli selle ala ehtsa ja tervikliku lähenemise loomine. Ta oli esimene, kes lahutas keerukad psühholoogilised ilmingud väiksemateks, selgesti objektiivselt mõtestatavateks osadeks, mis suutis inimest muuta tõenduspõhisemaks. Olles sügavalt lõimunud eesti intellektuaalsetesse kogukondadesse, oli ta oluline mentor ja kaasjuhataja paljudele eesti psühholoogidele, keda ta laetud.

Just ta oli üks esimesi, kes tegeles Eesti mahajäänud intellektuaalse psühholoogia taastamisega ja omalt poolt andis eesti psühholoogiale loomingulise ja viljaka tõuke. Samuti oli ta esimene, kes rakendas eksperimentaalset meetodit eesti psühholoogias, mis hiljem viis paljude teaduslike selgitusteni.

Köhleri teaduslikud tööd on mõjutanud mitmeid Eesti teadlasi. Tema järk-järguline, katsetusega tõestatud lähenemisviis psühholoogia kujutlusalale on tuumaks paljudele tänapäevastele uurimissuundadele, sealhulgas intelligentsuse haaramine, emotsionaalse oskuste kujundamine jne. Peale selle oli ta tähtis inspiratsioonallikas paljude teaduslikele suundadele, nagu füsioloogia ja füüsika, mille ta oma PSYCHIC-stiili selgitamiseks kasutas. Tema elektronteooria, mis pakkus seletust intellekti mõistmiseks, on praeguste teooriate eeldus.

Kontrollimata jutud ja juhtumid Wolfgang Köhlerist

Kes näitab Wolfgang Köhleri – 21. jaanuaril 1887 sündinud – argielu?
Nagu enamus varasemate aastate jäljed, on Wolfgang Köhleri elust vaid vähe fakte. Kuid õnneks on igal vähesel faktil olnud mitu gossipeerit, millega teda iseloomustada.

Olulised kuulujutud ja gossiisid Wolfgang Köhleri elust:

• Kõigepealt ütles Wolfgang Köhler, et ta oli sõbralik ja intellektuaalne inimene, kes oli ikka veel enesefokusle tõotatud.
• Tutvustades oma kõige olulisemat ideed, milleks oli asotsiaalne pärandikultuur, ütles ta, et igal inimesel valitsevad iseenesestmõistetavad eetilised väärtused.
• Wolfgang Köhleri käsikirjast avastati ka mõned eriti võimsad kontseptsioonid. Näiteks võib öelda, et ta mõistis vaimse protsessi iseendaga ja sellega, mis on meie enda sisemine maailm.
• Kuigi ta on olnud tuntud eelkõige oma loomepsühholoogia teadmiste tõttu, oli ta ka selgete arusaamadega matemaatika, füüsika ja geograafia suhtes.

Kõik ülalmainitud väited on kuulujutud või gossiisid, mille kohta pole kindlaid tõendeid. Seetõttu ei tohiks neid tingimata uskuda.

Share:

Leave a comment